امواج صدا هنگام ضبط در یک اتاق چطور حرکت می‌کند؟

وقتی که صدایی در یک اتاق تولید می‌شود، حالات زیر برای آن اتفاق می‌افتد:

۱. صوت تولید شده از منبع،به تمام جهت‌ها منتشر می‌شود.

۲. قسمت کوچکی از صدا که به آن صدای مستقیم می‌گویند به میکروفون می‌رسد.

۳. بقیه امواج صوتی بعد از برخورد با دیوار در جهت‌های نامشخص در اتاق پخش می‌شوند.

۴. صداهای منعکس شده از دیوارها با فاصله کمی به میکروفون می‌رسند.

از آنجایی که صدای مستقیم هیچ تداخلی با اتاق ندارد، محدوده فرکانسی آن بدون تغییر مانده و خالص است.

درعوض، صداهایی که از دیوارها به میکروفون برمی‌گردند تغییر می‌کنند و مهم‌تر این که فاصله کوتاه بین صدای مستقیم و بازتابی تاثیر بدی روی صدای خروجی ضبط شده خواهد داشت.

این همان مشکلی است که به صورت تخصصی به آن فیلترشدن شانه‌ای یا Comb Filtering، اکو یا پژواک و افت صدا یا Decay Time می‌گویند.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. زمینه وب سایت اختیاری است.

دیدگاهپیغام شما
نامنام شما
ایمیلایمیل
وب سایتوب سایت