برای فراهم نمودن یک صدای خوب در محیط به چه نکاتی باید توجه کرد؟

صوت در دو نوع مستقیم و غیرمستقیم دریافت می شود. صداهای مستقیم در یک فرم کروی انتقال یافته و از منبع به طور مستقیم به شنونده می رسند و این فرم کروی در حرکت باعث می شود در تمام جهت ها در یک زمان مشخص حرکت داشته باشد.

در حالت غیرمستقیم صدا در اثر برخورد با یک سطح بازگشت یافته و سپس به دربافت کننده می رسد. صدا همزمان که از مسیرهای مختلف خارج می گردد دریافت می شود.

آکوستیک به معنی کنترل انتشار مستقیم ( مسیرهای ثانویه ) توسط صوت است.

 

 

برای فراهم نمودن یک صدای خوب در محیط باید به سه نکته توجه ویژه داشت :

1.کنترل و رسیدن صدای خوب یه هر شخص به صورت مستقیم است که این موضوع خود بیانی از مباحث انتشار و بازگشت و کم کردن مدت زمان طنین جهت جلوگیری از هم پوشانی شدن صداها توسط یکدیگر است.

 

 

2. جلوگیری از ایجاد نویز یا نوفه بوده که از طریق انتخاب سایت مناسب دور از آلودگی صوتی, دیوار های دوجداره , مصالح جاذب و دورسازی تاسیسات از چنین محیط هایی و همچنین قراردادن فضاهای واسطه ای چون کریدور و انبار میان محیط خارج و فضاهای شنوایی است.

 

 

3. استفاده ار سیستم های صوتی ایده آل که درواقع تقویت صدا توسط بکارگیری میکروفون ها و بلندگوها و آمپیلی فایرها با تعبیه یک اتاق کنترل است و بسته به نوع بکارگیری متفاوت بوده و از سیستم های مختلفی می توان بهره برد.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. زمینه وب سایت اختیاری است.

دیدگاهپیغام شما
نامنام شما
ایمیلایمیل
وب سایتوب سایت