بیس ترپ ها

بیس ترپ ها بهبود دهندگان صوتی ویژه ای هستند که برای هدف قرار دادن و کنترل فرکانس های پایین در استودیوهای ضبط ، اتاق های موسیقی و سینماهای خانگی و… طراحی شده اند که پاسخ به فرکانس های پایین در آنها مهم است.

به طور معمول در گوشه های اصلی اتاق و در امتداد آن  و در سطح دیوارها ، از بیس ترپ ها و یا پنل های ضخیم فوم صوتی در گوشه گوشه استفاده می کنند تا امواج ایستاده و فرکانس های پایین را به دام بیندازند.

پنل های آکوستیک نیز روش های صوتی هستند ، این پنل ها روی دیوارها و سقف ها (نقاط انعکاس) برای جذب صدا امواج صوتی با فرکانس متوسط ​​تا بالاتر طراحی شده اند.

پنل های آکوستیک نیز در کف جاذب صدا ساخته می شوند ، اما به طور معمول نیمی از ضخامت بیس ترپ ها را دارند. این پن ها فرکانس های بالاتر را هدف قرار می دهند.

دامنه فرکانس بیس ترپ ها

بیس ترپ ها برای کاهش قله ها و دره های فرکانس های سطح پایین زیر 300 هرتز طراحی شده اند. اما بیشتر بیس ترپ ها حداکثر کارایی را در محدوده 80 تا 250 هرتز دارند و در پایین ترین فرکانس های پایین سقوط می کنند.

برای تنظیم معمول و بهبود صوتی اتاق، از بیس ترپ ها و پنل های آکوستیک بطور همزمان و دستیابی به صدای عالی استودیو استفاده می شود.

دامنه فرکانس های پنل های آکوستیک

پنل های آکوستیک در جایی که فرکانس های پایین به پایان می رسند ، افزایش می یابند و دارای دامنه های فرکانس موثر هستند که از حدود 300-400 هرتز شروع می شوند و تا 2 کیلوهرتز ادامه پیدا می کنند. مواد عایق و ضخامت های مختلف در نهایت پاسخ فرکانسی آنها را تعیین می کنند.

فرکانس های بالا دارای طول موج کوتاه تری هستند، به این معنی که پنل های آکوستیک به خوبی در این فرکانس عمل می کنند. وقتی از نظر استراتژیک در نقاط انعکاس قرار می گیرند، صدا زنده و صحیح شنیده می شود، در حالی که از پژواک و طنین انداز می کاهد.

از کدام یک باید استفاده کرد ، بیس ترپ یا پنل های آکوستیک؟

در نهایت، از بیس ترپ ها و پنل های آکوستیک باید به صورت ترکیبی در بهبود صوتی اتاق شما استفاده شود. برای دستیابی به صدا و صدای آکوستیک مناسب، هر دو آنها ضروری هستند.

مجله دکونیک

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. زمینه وب سایت اختیاری است.

دیدگاهپیغام شما
نامنام شما
ایمیلایمیل
وب سایتوب سایت