فیلتر شدن شانه‌ای (Comb Filtering) چیست؟

هنگامی که صدای مستقیم با صدای انعکاس یافته خودش ترکیب می‌شود یا به عبارتی ترکیب دو یا چند سیگنال صوتی یکسان با یکدیگر و با فاصله زمانی اندک بین آن‌ها، پدیده فیلترشدن شانه‌ای رخ می‌دهد. این پدیده در بین صدابرداران به صدا روی صدا نیز معروف است.

در عمل این پدیده باعث ایجاد بریدگی‌هایی در صدا می‌شود. بروز این بریدگی‌ها به فاصله زمانی تاخیر بین صدای انعکاسی و صدای اصلی بستگی دارد. زمان تاخیر بین صداها معمولاً از کمتر از یک میلی ثانیه تا 25 میلی ثانیه است.

علت نامگذاری این پدیده بدلیل شباهت منحنی پاسخ فرکانسی آن به شکل دندانه‌های شانه مو است.

فیلترینگ شانه‌ای ممکن است بدلیل انعکاس صوت از سطوح سخت مانند کف اتاق، سقف، شیشه پنجره،دیوار و حتی میزی که میکروفن روی آن قرار دارد، ایجاد شود.

همچنین وجود دو میکروفن نزدیک به هم نیز می‌تواند باعث بروز این پدیده شود. بنابراین تا حد امکان این سطوح را از میکروفن دور کنید.

همچنین به وضعیت قرارگیری میکروفن نیز توجه کنید. ممکن است کمی جابجایی در وضعیت میکروفن،به کاهش این پدیده ناخواسته کمک زیادی بکند.

 

Six microphones isolated on white. The 4th from left is not a Shure mic.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. زمینه وب سایت اختیاری است.

دیدگاهپیغام شما
نامنام شما
ایمیلایمیل
وب سایتوب سایت