مغز ما از محاسبات کوانتومی بهره می گیرد

اگر نتایج این تیم تأیید شود: درک کلی ما از نحوه عملکرد مغز و به طور بالقوه چگونگی حفظ یا حتی بهبودی آن فراتر خواهد رفت. یافته ها همچنین ممکن است به یافتن فناوری ‌های نوآورانه و ساخت رایانه های کوانتومی پیشرفته تر نیز کمک کنند.
محققان گفته اند: ما ایده ‌ای را اقتباس کردیم که برای آزمایش اثبات وجود گرانش کوانتومی ایجاد شد، که به موجب آن سیستم ‌های کوانتومی شناخته ‌شده ‌ای را که با یک سیستم ناشناخته برهم‌ کنش می ‌کنند، انتخاب می‌ کنیم. اگر سیستم ‌های شناخته شده در هم ‌بپیچند، آنگاه سیستم مجهول نیز باید یک سیستم کوانتومی باشد.

پژوهشگران افزوده اند: ما برای آزمایشات خود از چرخش پروتونی «آب مغز» به عنوان سیستم شناخته شده استفاده کردیم. “آب مغز” به طور طبیعی مایعی است که در مغز ما جمع می شود و چرخش پروتون را می توان با استفاده از MRI (تصویربرداری تشدید مغناطیسی) اندازه گیری کرد.
سپس با استفاده از یک طرح MRI خاص برای جستجوی چرخش های درهم تنیده، سیگنال های MRI را یافتیم که مشابه پتانسیل های برانگیخته ضربان قلب، نوعی سیگنال های EEG هستند. EEG جریان الکتریکی مغز را اندازه گیری می کند.
پتانسیل های الکتروفیزیولوژیکی مانند پتانسیل های برانگیخته ضربان قلب، معمولاً با MRI قابل تشخیص نیستند و دانشمندان معتقدند که آنها فقط به یک دلیل توانستند، این پتانسیل ها را مشاهده کنند؛ در هم تنیدگی چرخش های پروتون هسته ای در مغز.

پژوهشگران توضیح داده اند: بنابراین فرآیندهای مغز باید با چرخش ‌های هسته ‌ای تعامل داشته و واسطه درهم‌ تنیدگی بین چرخش ‌های هسته ‌ای باشند. در نتیجه، می‌ توان گفت، این عملکردهای مغز باید کوانتومی باشند. از آنجایی که این عملکردها با عملکرد حافظه کوتاه مدت و هشیاری نیز مرتبط بودند، احتمالاً فرآیندهای کوانتومی بخش مهمی از عملکردهای مغزی شناختی و آگاهانه ما هستند.
یافته های تحقیقاتی در مجله Journal of Physics Communications منتشر شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. زمینه وب سایت اختیاری است.

دیدگاهپیغام شما
نامنام شما
ایمیلایمیل
وب سایتوب سایت