نانو پروتئینی که رشد تومور سرطانی را سرکوب می‌کند!

برنا/ یک تیم تحقیقاتی وابسته به UNIST از ماده جدیدی رونمایی کرده است که با القای آپوپتوز در سلول های سرطانی از رشد سرطان جلوگیری می کند.

این پیشرفت توسط پروفسور چانگ ووک لی و تیم تحقیقاتی او در بخش علوم زیستی در موسسه ملی علم و فناوری اولسان (UNIST) انجام شده است. این تیم از نانوزیست‌ماده جدیدی رونمایی کرده است که با القای آپوپتوز در سلول‌های سرطانی از رشد سرطان جلوگیری می‌کند.


در این مطالعه، نوع جدیدی از نانوکامپوزیت مبتنی بر پروتئین را گزارش کردند که به طور چشمگیری اثربخشی در داخل بدن لیگاند القاکننده آپوپتوز مرتبط با TNF (TRAIL)، یک داروی ضد سرطان امیدوارکننده که برای درمان بسیاری از سرطان‌ها شناخته شده است، افزایش می‌دهد.


در این مطالعه، یک نانوذره قفس پروتئین لومازین سنتاز جدا شده از Aquifex aeolicus (AaLS) به عنوان یک نانوپلتفرم نمایش لیگاند چندگانه برای نمایش چند ظرفیتی مولکول‌های وابسته پیوندی TRAIL و EGFR (EGFRAfb) از طریق یک سیستم پروتئین SpyTag/SpyC استفاده شد.

به گفته تیم تحقیقاتی، “AaLS/TRAIL/EGFRAfb به طور موثر مسیر سیگنال دهی بقای EGFR با واسطه EGF را با مسدود کردن اتصال EGF/EGFR و فعال کردن قوی هر دو مسیر آپوپتوز بیرونی و درونی، مختل کرد تا مرگ سلولی سرطان آپوپتوز را به حداکثر برساند.”

تیم تحقیقاتی علاوه بر استفاده از مدل موش حامل تومور A431 و تصویربرداری in vivo NIR، هدف‌گیری فعال با واسطه EGFRAfb و تجمع بعدی AaLS/TRAIL/EGFRAfb را در محل‌های تومور در داخل بدن با موفقیت نشان داد. در واقع، موش‌های حامل تومور A431 تحت درمان با AaLS/TRAIL/EGFRAfb، سرکوب قابل‌توجهی از رشد تومور را بدون هیچ گونه عوارض جانبی قابل‌توجهی نشان دادند.

این تیم گفت: یافته‌های ما نشان می‌دهد که AaLS/TRAIL/EGFRAfb می‌تواند به‌عنوان یک درمان مبتنی بر پروتئین مؤثر برای سرطان‌های EGFR مثبت که مدیریت آن‌ها با استفاده از رویکردهای تک درمانی دشوار است، استفاده شود. نانوسکوهای مبتنی بر ممکن است فرصتی برای توسعه پلتفرم‌های درمانی جدید برای حمل لیگاندها و تعدیل‌کننده‌های مبتنی بر پروتئین ارائه کنند.

این مطالعه در شماره جولای 2022 مجله Journal of Controlled Release منتشر شد.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. زمینه وب سایت اختیاری است.

دیدگاهپیغام شما
نامنام شما
ایمیلایمیل
وب سایتوب سایت