ایجاد یک فضای همکاری موثر به چندین ویژگی مختلف نیاز دارد تا بتواند برای نیازهای مشترک شما راحت ، خوشایند و زیبا باشد. راحتی و الزامات زیبایی شناختی ذهنی است ، آوردن مبلمان متناسب با فضا ، گیاهان و مبلمان نرم می تواند به ظاهر و احساس یک فضا کمک کند. از نظر عملی ، ما باید مسائل مربوط به حریم خصوصی و ارتباطات را که ممکن است از فضای همکاری انتخابی شما ناشی شود ، پیش بینی و رفع کنیم.

بسیاری از دفاتر مدرن دارای مفهوم باز و مواد تکمیل شده اغلب سخت ، مانند چوب و سنگ هستند. این سطوح سخت گرچه از نظر بصری جذاب بوده و نگهداری آن آسان است ، باعث ایجاد حریم خصوصی و قابلیت درک می شود. صدا از سطح سخت به سطح سخت دیگر می پرد ، صدا را لکه می کند و صدای کلی فضا را افزایش می دهد. با افزایش میزان صدا ، مردم برای غلبه بر سطح صدای پایه بلندتر صحبت می کنند. با افزایش صداها ، مسئله خود را تداوم می بخشد و به یک حواس پرتی تبدیل می شود ، نگرانی درباره حریم خصوصی است و باعث می شود ارتباطات در کل دفتر کار باشد. خوشبختانه راه حل برای آکوستیک بد ساده است و با افزودن چند ویژگی مهم به فضای خود اصلاح می شود.

مهم است که به یاد داشته باشید که سطوح نرم وظیفه دوگانه دارند. هم صدا را جذب می کنند و هم فضای شما را راحت تر می کنند. در بعضی مواقع یک راه حل ساده نیز می تواند بهترین عملکرد را داشته باشد. نیمکت و چند بالش را به فضای خود منتقل کنید ، نه تنها عالی به نظر می رسد ، بلکه کاربردی نیز خواهد بود!

پنل های صوتی و آکوستیک سقفی می توانند درمان مناسبی باشد  محیط را در ف ضاهای مطب باز کنند و سطح سر و صدای محیط را کاهش دهند و بازتاب ها را کنترل کنند. با پوشش استراتژیک تقریباً 20٪ از سطح دیوار با پنل های صوتی ، می توانید آلودگی صوتی را در دفتر بسیار کاهش دهید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. زمینه وب سایت اختیاری است.

دیدگاهپیغام شما
نامنام شما
ایمیلایمیل
وب سایتوب سایت