Super Deconik

‎۰ تومان

دسترسی: ناموجود
Super Deconik
پنل Super Deconik پنـلی است که عـلاوه برمقـرون بـه صرفه بودن،عامل موثری در جذب صدا می باشد.این پنل متشکل از پندین لایه بوده که تمام آنها در این پنل به کار رفته و تاثیر زیادی در جذب صدامی باشد.این پنل از6 لایه جـهت جـذب صـدای محیـط، عـدم بـازگـشت صـوت و عـایـق صـوتی در تمـامی مکان ها قابل نصـب می باشد.
INSTALLATION
ایـن پـنل اغـلب بـروی دیـوارنصب و به عنوان عایق صوتی و جـذب کننده صـدا استـفاده می شود.امکان نصب این پنل در سقف دارا می باشد.MATERIAL
پوشش بیرونـی ازام دی اف برش خورده با سی اِن سی،لایه داخلی از دو لایه فوم با دانسیته مختلف ،پشم سنـگ بـا دانسیته بالا ،الیاف مصنوعــی و لایه هوا جهت کاهش نویزناشی ازمحیط استفاده شده است.
DESIGNING
حفره های ایجاد شده در سطح ام دی اف باعث جذب صدا در لایـه های مـوجود درپنل می شود و تا حد خیـلی زیـادی  صدا را در خود جذب میکند.
کد محصول: 503
ابعاد (بر اساس سانتی متر): 15-60-120 
عملکرد: DIFFUSION+Absorption
جنس: Foam/Artificial/Fiber/Cloth/MDF/Rock wool
         فوم / فیبر / پارچه / ام دی اف / پشم سنگ
وزن: 31150g
رنگ: 

503