پایه نگهدارنده flexi screen plus mini

‎۳۰,۰۰۰ تومان

دسترسی: موجود

پایه نگهدارنده flexi screen plus mini


صفحه ای که جهت قرار گرفتن ایزولاتور و پیچ کردن شفت
رابط بین سه پایه و میکروفن

500011