پایه نگهدارنده flexi screen lite

‎۳۵,۰۰۰ تومان

دسترسی: موجود

پایه نگهدارنده flexi screen lite


صفحه ای که جهت قرار گرفتن ایزولاتور و پیچ کردن شفت
رابط بین سه پایه و میکروفن

500010