شفت نگهدارنده flexi screen lite

‎۳۰,۰۰۰ تومان

دسترسی: موجود

شفت نگهدارنده flexi screen lite


شفتی که جهت قرار گرفتن ایزولاتور و پیچ کردن به صفحه نگهدارنده استفاده میشود.
رابط بین سه پایه و ایزولاتور میکروفن قابل استفاده می باشد.

500012