شفت نگهدارنده flexi screen plus mini

‎۲۵,۰۰۰ تومان

دسترسی: موجود

شفت نگهدارنده flexi screen plus mini


شفتی که جهت قرار گرفتن ایزولاتور و پیچ کردن به صفحه نگهدارنده استفاده میشود.
رابط بین سه پایه و ایزولاتور میکروفن قابل استفاده می باشد.

500014