رفتن به بخش محتوا
سوالی دارید؟
0912-061-6090
No products in the cart.

پست ها در:

مجله دکونیک بخش آموزش

مبانی آکوستیک بلندگوها بخش دوم در کار تجزیه و تحلیل بلندگوهای با تابش مستقیم با در مورد تراگذارهای الكترو آکوستیکی از نوع دیگر بسیار مناسب است که به جای سیستم امپدانس واقعی مکانیکی سیستم حرکتی الکتریکی را قرار دهیم. مثلا جریانهای الکتریکی را که در پیچك بلندگوی سابق بر اثر وارد کردن يك ولتاژ برقرار

مجله دکونیک بخش آموزش

مبانی آکوستیک بلندگوها بخش اول عملا در تمام کارهای جدید مربوط به آكوستيك، نوسانهای فشار صوتی بوسیله نوعی دستگاه گیرنده الکترو آکوستیکی به نام تراگذار گرفته می شود، مثلا میکروفونی که این نوسانها را به نوسانهای کوچکتر از نوع جریان یا ولتاژ تبدیل می کند. نوسانهای اخیر یا بطریق الکتریکی برای تبدیل فوری به مکالمه

مجله دکونیک بخش آموزش

مبانی آکوستیک جذب موج های صوتی در شاره ها بخش هفتم تنش در شاردهای ناهمگن. وقتی شاره ناهمگن باشد، مثلا در آن ذرات معلق یا میکرو سلوله ای با دمای مختلف قرار گرفته باشند، یا در ناحیه ای از شاره اغتشاش برپا باشد تنكشی افزون بر تنكشی که در مورد شار همگن صورت می گرفت

مجله دکونیک بخش آموزش

مبانی آکوستیک جذب موج های صوتی در شاره ها بخش ششم جذب صوت در لوله های استوانه ای. در آزمایشگاهها معمولا اندازه گیری جذب صوت در شاره بر روی شاره هایی انجام می گیرد که در لوله قرار دادند. در يك روش میکروفون کوچکی را که در انتهای میله ای قرار دارد داخل لوله می

مجله دکونیک بخش آموزش

مبانی آکوستیک جذب موج های صوتی در شاره ها بخش پنجم پدیده های اضافه جذب در آبگو نها. يك نوع اضافه جذبی که در آبگو نها رخ میدهد توأم است با واهلش گرمایی انرژی بين درجه های آزادی حرکتهای انتقالی ارتعاشهای درونی. همانگونه که در مورد گازها دیدیم این امر مستلزم این است که موج

مجله دکونیک بخش آموزش

مبانی آکوستیک جذب موج های صوتی در شاره ها بخش چهارم با استفاده از رابطه می توان به كمك رابطة 9.22 نسبت مختلط گرماهای ویژه را چنین تعریف کنیم: در معادله ی  5.18  نشان داده شد که سرعت انتشار موج های صوتی در گازها مستقیما با  متناسب است، بنابراین وجود نسبت مختلط گرماهای ویژه موجب

مجله دکونیک بخش آموزش

مبانی آکوستیک جذب موج های صوتی در شاره ها بخش سوم تنگش موج های آکوستیکی براثر هدایت گرما. در بخش گذشته چسبناکی را به عنوان ساز و کار واهلش، که موجب جذب یا پراکند صوت در شاره هاست بررسی کردیم. این چنین سازوکار دیگری توسط هدایت گرمایی صورت می گیرد. در تراکمی که در شاره

مجله دکونیک بخش آموزش

مبانی آکوستیک جذب موج های صوتی در شاره ها بخش دوم جذب مربوط به چسبناکی در موج های تخت. اکنون بعنوان ذکر مقدمه ای نسبتا آسان در باره ساز و کار بسیار پیچیده جذب صوت ابتدا موضوع تنكش موج های تخت صوتی را در اثر خاصیت چسبناکی باشرح بعضی از جزئیات آن بررسی می کنیم.

مجله دکونیک بخش آموزش

مبانی آکوستیک جذب موج های صوتی در شاره ها بخش اول پیشگفتار. در فصلهای گذسته در باره اتلاف انرژی صوتی مطلبی بیان نکردیم. در بعضی مواقع اتلاف به قدری با کندی انجام می گیرد که ممکن است آن را نادیده گرفت. با این همه در آخر عمل، تمام انرژی صوتی تنزل پیدا می کند و

مجله دکونیک بخش آموزش

مبانی آکوستیک رزوناتورها بخش ششم صافي خزانه دار نوع ساده ای از صافی آکوستیکی پایین گذر بدین طريق ساخته میشود که قطعه لوله ای گشادتر به مقطع  و به طول  در لوله اصلی به مقطع  جا می دهند، چنانکه در شکل 8.11a نموده شده است. در فرکانسهای پایین مربوط به  خزانه این صافی را می

راهبری نوشته‌ها

ورود

ایجاد یک حساب کاربری

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

error: اخطار حق کپی رایت محفوظ است.