البوم چگونگی پخش صوت در استیج و مکان تماشاچی ها

با توجه به برهم نهی امواج صوتی شدت صوتی که به گوش شنونده می رسد،متفاوت خواهد بود. اگر در سالن سه قسمت نشیمن گاه داشته باشیم به صورت بالا صوت پخش می شود.

البته از نظر اکوستیکی می توان به طراحی بالا ایراد گرفت چرا که افرادی که در ناحیه صوتی سفید رنگ یا ناحیه روشن قرار گرفته اند، صوت را به خوبی دریافت نخواهند کرد.هر چه شدت رنگ بیشتر باشد صوت منتشر شده نیز در آن قسمت بیشتر است.

Posted in آلبوم تصاویر By

deconik producer