فریبا اسدی

فریبا اسدی از کودکی به موسیقی علاقه و توجه خاصی داشت و همچنین استعداد قابل توجهی در این زمینه از خود نشان داد .

در سال 1360 سلفژ و آموختن گیتار را به مدت یکسال و نیم نزد گارنیک دروهانیان و عباس دبیر دانش آغاز نمود . در سال 1363 با آواز کلاسیک از طریق مرحوم حسین سرشار آشنا شد و مبانی موسیقی را زیر نظر وی آموخت. سپس مدت 2 سال اصول ومبانی موسیقی را نزد شریف لطفی فراگرفت و پس از آن مدت 3 سال نزد خانم آریازند آواز کلاسیک را ادامه داد.

بعدها از محضر خانم بهجت قصری و پروفسور داوید فیض برد اخیرا نیز مدت کوتاهی نزد دکتر ناربه چولاکیان به آموختن این رشته پرداخت . آغاز فعالیتهای او از سال 1369 با ورود به صداوسیما بود که این فعالیت همچنان ادامه دارد .

از سال 74 نیز با گروه کر سمفونیک و کر در گروه کر این مرکز حدود 4 سال به مربیگری ارف مشغول بود .

از سال 76 به مدت 3 سال در دانشگاه هنر تهران به عنوان مدرس آواز کلاسیک همکاری داشت و مدت سه سال است که همچنان به عنوان داور در جشنواره های موسیقی دانش آموزی و دانشجویی همکاری دارد فعالیت اصلی اسدی در زمینه موسیقی کودک ، موسیقی فیلم و سریال و  ترانه است.از سال 1380 به بعد به صورت تکخوان بارها در تالاروحدت در جشنواره های مختلف بانوان اجرای برنامه نموده است و این فعالیت همچنان ادامه دارد .در زمینه ادامه فعالیتهای هنری، اسدی در حال حاضرتصمیم به تدریس آواز دارد و در فکر تدارک کنسرت و شرکت در جشنواره موسیقی بانوان است.

Posted in بیوگرافی By

deconik producer