فایل مقاله

تا پایان قرن نوزدهم طراحی این گونه فضاها بر اساس سعی و خطا و تجربی انجام می پذیرفت.در سال 1895 به دلیل غیرقابل تحمل بودن مشکل آکوستیکی تالار موزه هنر فگ (Fogg)، فیزیک دان جوانی به نام سابین سعی در بهبود بخشیدن به این مشکل کرد. پس از مطالعات دقیق راجع به این بنا وی دریافت که مشکل اساسی در غیر قابل فهم بودن مطالب سخنرانی شده در اتاق به واسطه بازتاب اصوات به صورت رفت و برگشتی در سطوح داخلی بنا می باشد.وی با تغییر جای صندلی ها و به جلو آوردن آن ها متوجه بهبود ناگهانی  و وضعیت آکوستیکی تالار شد.این مسئله در تاریخ آکوستیک به عنوان اولین تلاش علمی جهت بهبود بخشیدن به وضعیت آکوستیکی یک تالار به شمار می رود.

 

جهت مشاهده متن کامل روی تصویر PDF کلیک کنید

 

Posted in مقاله By

deconik producer