فایل مقاله

ضیاء الدین اسماعیل بیگی شیرازی در 1284 در شیراز به‌ دنیا آمد و خدمات فرهنگی‌اش را از سال ‏‏1299 با آموزگاری در ‏دبستان شریعت شیراز شروع کرد. از سال 1356 ضمن ‏ادامه کار معلمی در تهران به تحصیل دارالمعلمین ‏متوسطه و عالی پرداخت و ‏در سال 1311 لیسانس فیزیک گرفت. در همان سال برای ادامه تحصیل به ‏‏‏فرانسه رفت و در سال 1316 پس از گرفتن دکترای فیزیک از دانشگاه ناسنی ‏به ایران ‏برگشت. ‏

 

استاد از سال 1318 با سمت دانشیار به خدمت دانشگاه تهران در آمد. دکتر ‏ضیاالدین اسمعیل بیگی ‏استاد بازنشسته فیزیک دانشگاه تهران در هفدهم ‏اسفند 1366 در 82 سالگی در آمریکا درگذشت.‏

 

جهت مشاهده متن کامل روی تصویر PDF کلیک کنید

 

 

 

 

Posted in مقاله By

deconik producer