البوم الگوی پنل های آکوستیک چوبی

الگوی پنل های آکوستیکی مخصوصا در موارد چوبی میتواند شکل های متفاوتی بر اساس نیاز به خود بگیرد.طرح های متفاوتی که در تصویر مشاهده می کنید برای سلیقه های متفاوت،کاربردهای گوناگون و هم چنین ست کردن با طراحی های خاص تولید شده اند.

 
Posted in آلبوم تصاویر By

deconik producer