عرضه کننده تجهیزات آکوستیک  |  زبان فارسی  |   امور مشتریان: 4040-3838-071

- آلبوم تصاویر

نمایش ا 16-20 از 48=محصولات

5 /

البوم تصاویر

مقایسه دو حالت متفاوت در تصویر بالا انجام گرفته است.در عکس سمت راست تعداد اسپیکرها دوهدد بوده پس به همان اندازه از پنل ها و بیس ترپ ها استفاده شده است.اما در تصویر سمت چپ میبینید که با افزایش تعداد خروجی صدا و بالاتر رفتن تعداد امواج تولیدی،نحوه اکوستیک کردن محیط به نوعی دیگر صورت پذیرفته است.

 
Comments | Posted in آلبوم تصاویر By deconik producer

البوم تصاویر

در تصویر بالا اولین انتشار صوت در طی اولین تولید موج صوتی را مشاهده می کنید.نقاطی که نصب پنل و کنترل صدا در آن ضروری می باشد،در تصویر با رنگ آبی مشخص شده اند.قسمت های مشکی محل انتشار صوت یعنی اسپیکر و قسمت پایین محل نشستن شنونده می باشد.

 
Comments | Posted in آلبوم تصاویر By deconik producer

البوم تصاویر

در عکس بالا جایگاه مانیتور اسپیکر و نشیمن گاه را مشاهده می کنید.برای داشتن محیطی آکوستیکی و کیفیت صدای بالا باید علاوه بر امکانات اکوستیکی مانند پنل ها و بیس ترپ ها چیدمان خوب و قوی در محیط داشته باشیم.اگر دقت کافی را داشته باشید متوجه خواهید شد برای داشتن صدای یکنواخت باید تمام وسایل استفاده شده به صورت متقارن هم در سمت چپ و هم در سمت راست قرار داده شوند.

 
Comments | Posted in آلبوم تصاویر By deconik producer

 

البوم تصاویر

در تصویر بالا نیز یک اتاق صدا به صورت اصولی آکوستیک شده است.با توجه به محل قرار گرفتن صندلی و اسپیکرها و هم چنین درب ورودی و پنجره ها باید نوع و تعداد پنل را مشخص نمود.

 
Comments | Posted in آلبوم تصاویر By deconik producer

البوم تصاویر

در تصویر بالا مکان مناسب جهت قرار دادن و نصب پنل های آکوستیک را مشاهده می کنید.به درب ورودی و مکان قرار گرفتن میز دقت کنید.

 
Comments | Posted in آلبوم تصاویر By deconik producer

نمایش ا 16-20 از 48=محصولات

5 /