تصویر بالا چیدمان جالبی از پنل های آکوستیکی را می بینید که در یک اتاق استفاده شده است.همان طور که مشاهده می کنید نیازی به آکوستیک کردن تمام نقاط نیست.بلکه باید بر اساس فرکانس صدا و بررسی امواج صدا نوع پنل و مکان آن را انتخاب کرد.

Posted in آلبوم تصاویر By

deconik producer