کلارینت

کلارینت

              کلارینت یکی از سازهای بادی قمیشی است که انواع حرفه‌ای‌اش معمولا از چوب سیاه آفریقایی ساخته می‌شود.

کلارینت انواع زیادی دارد که روی‌هم آنها را «خانواده کلارینت» می‌خوانند. معمولاً منظور از کلارینت نوع سوپرانوی آن است.نوعی کلارینت که توانایی تولید فاصله‌های موسیقی شرقی را دارد به قره‌نی معروف است.

              کلارینت سی بمل (رایج ترین نوع کلارینت) : یک فاصله ی دوم بزرگ بم تر از نت نوشته شده صدا می دهد.

              کلارینت لا : یک فاصله ی سوم کوچک بم تر از نت نوشته شده صدا می دهد.

کلارینت می بمل (کلارینت کوچک) : یک فاصله ی سوم کوچک زیرتر از نت نوشته شده صدا می دهد.قره نی از دسته سازهای "یک زبانه ای" است و متشکل است از یک لوله ی استوانه ای که انتهای تحتانی آن کمی مخروطی شده است.در انتهای بالایی ساز، تکیه گاهی مانند منقار، از جنس چوب، کائوچو یا پلاستیک تعبیه شده که یک سوی آن تقریبا صاف و سوی دیگر سطحی منحنی است و در سوی صاف آن تیغه ای نئی بر "منقار" تکیه کرده است (زبانه). این قسمت را مجموعا "دهانی" می نامند که در موقع نواختن کاملا در دهان (و احیانا مابین دندانها) قرار می گیرد.علاوه بر دهانی، قسمتهای دیگری نیز در این ساز به نظر می رسند که همگی قابلیت جدا شدن از یکدیگر ار دارند. تعداد کلیدها و سوراخهای کلارینت، بسیار بیشتر از کلیدها و سوراخهای فلوت است و به همین دلیل انگشت گذاری این ساز مشکل تر از فلوت است.

Posted in مقاله By

deconik producer