فایل مقاله

 

همانطوری که صدا از طریق فضای سقف بین دو اتاق مجاور قابل انتقال است،از طریق کف نیز به همان ترتیب منتقل می گردد.بنابراین در اتصال دیوار به کف و هم چنین دیوارها به یکدیگر باید تدابیر لازم جهت کنترل انتقال  صدا در نظر گرفته شود.یکی از راه های انتقال صدا از یک اتاق به اتاق دیگر،عبور صدا از طریق فضای خالی بین سقف کاذب و سقف اصلی است که اغلب مورد غفلت واقع می شود.یکی از رایج ترین راه های انتقال صدا،انتقال آن از طریق درها است که این مسئله در آپارتمان های مسکونی و هتل ها از اهمیت بیشتری برخوردار است.

 

جهت مشاهده متن کامل روی تصویر PDF کلیک کنید

 

 

 

 

Posted in مقاله By

deconik producer