رابطه ی تنگاتنگ انسان و موسیقی

در دنیا زبان های گوناگونی برای ارتباط انسان ها با یکدیگر وجود دارد ، هر کشوری به زبان خاص خود صحبت می کند. اما در این میان زبان واحدی وجود دارد که همه ی افراد به راحتی می توانند با آن ارتباط برقرار کنند. ادیان و نژادها بی شمارند اما زبان و روح یكی است، زبان عشق. موسیقی نوعی زبان عشق است. كاربرد موسیقی برای درك زیبایی و سلامت زندگی اجتناب ناپذیر است . از بدو خلقت انسان، نیازهای متنوعی(اعم از جسمی و روانی) با او همراه بوده كه برای برآورده ساختن این نیازها سازگاری با محیطش به ابزارهایی نیاز داشته است.

 

 

جهت مشاهده متن کامل روی تصویر فایل PDF کلیک کنید

 

 

Posted in مقاله By

deconik producer