فایل مقاله

پژواک ناخواسته

 

پژواک یکی از رایج ترین مشکلات آکوستیکی سالن ها می باشد.این مسئله زمانی رخ می دهد که یک بازتاب قوی از یک صدا توسط شنونده به خوبی شنیده شود، بدان معنا که فاصله ی زمانی شنیدن صدای اصلی و بازتاب شده زیاد باشد.این مشکل زمانی اتفاق می افتد که امواج صوتی با یک سطح بسیار بزرگ بازتابنده برخورد کرده و با یک تاخیر زمانی بیش از 50 هزارم ثانیه به گوش شنونده برسد.

 

جهت مشاهده متن کامل روی تصویر PDF کلیک کنید

 

 

 

 

Posted in مقاله By

deconik producer