البوم تصاویر

شیشه های دوجداره قطعه ای شامل دو یا چند لایه شیشه درضخامتها یا رنگهای محتلف می باشد که به صورت موازی به وسیله اسپیسر به یکدیگر متصل شده اند . فاصله بین شیشه ها با گازهای بی اثر و بدون رطوبت مانند آرگون پر می شود .از خصوصیات شیشه دوجداره می توان به کاهش اتلاف انرژی ، کاهش آلودگیهای صوتی و ایمنی بیشتر نسبت به شیشه های تک جداره نام برد.
تمامی اسپیسر ها توسط دستگاه bending  خم شده و از گوشه استفاده نمی شود. 
استفاده از بوتیل زن و دستگاه تزریق چسب ثانویه ( پلی سولفاید)  تمام اتوماتیک یکی دیگر از عوامل مؤثر دربالابودن کیفیت شیشه های دوجداره می باشد.
Posted in آلبوم تصاویر By

deconik producer