فایل مقاله

ابونصر محمد بن محمد طرخان اهل فاراب خراسان در 260 هجری تولد یافت و پس از تحصیلات مقدماتی به بغداد رفت و در آنجا اقامت گزید. پس از فراگرفتن زبان عربی نزد ابی بشر ستی بن یونس علوم حکمت و منطق آموخت. آن گاه به شهر حران رفت و نزد حکیم و پزشک یوحنا بن حیلان به تحصیل و تحقیق ادامه داد. سپس به بغداد برگشت و در علوم یونانی و آثار ارسطو چنان تبحر یافت که از معاصران خود پیشی گرفت و در فلسفه و علوم نظری و عقلی سرآمد گردید و استاد ثانی لقب یافت (استاد اول ارسطو است). گویند نسخه ای از کتاب النفس ارسطو یافت شده است که در آن فارابی به خط خود یادداشت کرده است که این کتاب را صد بار خوانده است.

 

فارابی موسیقی دان مبرز و نوازنده عودی زبردست بوده و در آواز هم دست داشته است. چنان که شاهزاده سیف الدوله حمدانی که فرمانروائی دانش دوست و هنرپرور بود او را بحلب خواند و در آنجا چنان شهرت یافت که شاگردان بسیار از اطراف و اکناف برای استفاده از محضر این فیلسوف و موسیقی دان بزرگ بمجالس درس او حاضر می شدند.سیف الدوله به سبب دانش و هنرش احترام و لطف خاصی به او داشت. به همین سبب همراه سیف الدوله به دمشق رفت و در سال 329 هجری دار فانی را وداع گفت.

 

جهت مشاهده متن کامل روی تصویر PDF کلیک کنید

 

 

 

 

Posted in مقاله By

deconik producer