فایل مقاله

اولین کشف دانشمندان یونان آن بود که اصوات موسیقی که فرکانس آن ها مضاربی از یک دیگر هستند همواره به صورت خوشایند شنیده می شوند. بسیاری از دانشمندان وحتی مردم عادی متوجه بودند که هنگامی که دو صدای موسیقی با یکدیگر اجرا می شوند لزوما احساس خوبی را در انسان ایجاد نمی کنند.آنها همچنین متوجه شده بودند که یکی از مهم ترین نسبت های فرکانسی نسبت1:2 یاهمان اکتاو است که طی آن نسبت هایی مانند 2:3 (پنجم) یا4:5 (سوم بزرگ)و5:6(سوم کوچک) تکرار می شود.یونانیان به خوبی به زیبایی صداهایی که با این نسبت ها به طور همزمان پخش می شدند آگاه بودند و فیثاغورث از جمله کسانی بود که رابطه ریاضی و خوش صدایی موسیقی را در میان تارهای صوتی مورد بررسی قرار داد.در واقع آنها دریافته بودند که نسبتهای x+1   برای x های کوچکتر از 10 و بزرگتر از صفر نسبتهای است که نتیجه آن فاصله هایی خوش صدا هستند. تمام این موارد که به نوعی از ان ها می توان به عنوان پایه های دانش هارمونی یاد کرد ، از دغدغه های علم موسیقی از زمان فیثاغورسان تا اوایل قرون وسطی بوده است .

 

جهت مشاهده متن کامل روی تصویر PDF کلیک کنید

 

 

 

Posted in مقاله By

deconik producer