فایل مقاله

بزرگترین تحقیقات فیزیولوژیکی مربوط به آکوستیک ، بعد از اهم ، مربوط به هلمهولتز می‌باشد. به گونه‌ای که کتاب او به بزرگترین شاهکار آکوستیک معروف است. هلمهولتز برای اولین بار عمیق‌ترین نظریه را در مورد ساختمان گوش انسان بیان کرد. نظریه او توانست قانون اهم را به صورت نظری تایید کند. هم چنین هلمهولتز در ضمن تحقیقات خود ، تشدید کننده صوتی را که به نام خود معروف است، در آکوستیک جدید در بسیاری از موارد استعمال می‌کرد اختراع نمود. این مرد ، که یکی از بزرگترین علمای بزرگ قرن نوزدهم بود، هیچ موضوعی را مطرح نکرد، مگر اینکه با تحقیقات برجسته علمی و نظری خود آن را مجهز ساخت.

 

جهت مشاهده متن کامل روی تصویر PDF کلیک کنید

 

Posted in مقاله By

deconik producer