عرضه کننده تجهیزات آکوستیک  |  زبان فارسی  |   امور مشتریان: 4040-3838-071

مطبوعات

نمایش ا 11-15 از 25=محصولات

5 /

البوم تصاویر

در تصویر بالا مکان دقیق و مناسب جهت نصب جاذب های صوتی را می بینید .با توجه به مکان قرار گرفتن اسپیکر ها در سمت چپ و راست به صورت متقارن، نحوه ی نصب پنل ها نیز مشخص می شود.استفاده از بیس ترپ نیز الزامی است.

 
توضیحات Posted in آلبوم تصاویر By deconik producer

البوم تصاویر

اکوستیک کردن درست و صحیح اتاق نقش موثری در کیفیت و ضبط صدا خواهد داشت.همانطور که مشاهده می کنید در تصویر بالا یک الگوی مناسب برای اکوستیک کردن محیط را می بینید.پنل های بیس ترپ به کار برده شده در گوشه های اتاق بیس های اضافی را گرفته و کیفیت صدا را بالا می برد.این طرح اولیه برای اتاقی با ابعاد مشخص شده مناسب می باشد و برای اتاق های با ابعاد دیگر ممکن است پاسخگویی خوبی نداشته باشد.

 
توضیحات Posted in آلبوم تصاویر By deconik producer

 

البوم تصاویر

در نمونه طراحی شده پنل بالا با نوعی جدید از این پنل های کاربردی اشنا خواهید شد.در واقع زاویه های مختلف تشکیل دهنده این پنل اکوستیک باعث شکست صوت و انتشار مجدد و هم چنین جذب تا درصد بالایی خواهد شد که در محیط های اکوستیکی می تواند بسیار کاربردی باشد.

 
توضیحات Posted in آلبوم تصاویر By deconik producer

البوم تصاویر

در تصویر بالا مکان دقیق و مناسب جهت نصب جاذب های صوتی را می بینید که امواج صوتی را از هارمونیک طبیعی خود خارج کرده و تضعیف شده اند.این نوع امواج حالا ضرر کمتری برای ما خواهند داشت.

 
توضیحات Posted in آلبوم تصاویر By deconik producer

البوم تصاویر

اکوستیک کردن درست و صحیح اتاق نقش موثری در کیفیت و ضبط صدا خواهد داشت.همانطور که مشاهده می کنید در تصویر بالا یک الگوی مناسب برای اکوستیک کردن محیط را می بینید.

 
توضیحات Posted in آلبوم تصاویر By deconik producer

نمایش ا 11-15 از 25=محصولات

5 /