عرضه کننده تجهیزات آکوستیک  |  زبان فارسی  |   امور مشتریان: 4040-3838-071

مطبوعات

نمایش ا 16-20 از 25=محصولات

5 /

البوم تصاویر

مقایسه دو حالت متفاوت در تصویر بالا انجام گرفته است.در عکس سمت راست تعداد اسپیکرها دوهدد بوده پس به همان اندازه از پنل ها و بیس ترپ ها استفاده شده است.اما در تصویر سمت چپ میبینید که با افزایش تعداد خروجی صدا و بالاتر رفتن تعداد امواج تولیدی،نحوه اکوستیک کردن محیط به نوعی دیگر صورت پذیرفته است.

 
توضیحات Posted in آلبوم تصاویر By deconik producer

البوم تصاویر

در تصویر بالا اولین انتشار صوت در طی اولین تولید موج صوتی را مشاهده می کنید.نقاطی که نصب پنل و کنترل صدا در آن ضروری می باشد،در تصویر با رنگ آبی مشخص شده اند.قسمت های مشکی محل انتشار صوت یعنی اسپیکر و قسمت پایین محل نشستن شنونده می باشد.

 
توضیحات Posted in آلبوم تصاویر By deconik producer

البوم تصاویر

در عکس بالا جایگاه مانیتور اسپیکر و نشیمن گاه را مشاهده می کنید.برای داشتن محیطی آکوستیکی و کیفیت صدای بالا باید علاوه بر امکانات اکوستیکی مانند پنل ها و بیس ترپ ها چیدمان خوب و قوی در محیط داشته باشیم.اگر دقت کافی را داشته باشید متوجه خواهید شد برای داشتن صدای یکنواخت باید تمام وسایل استفاده شده به صورت متقارن هم در سمت چپ و هم در سمت راست قرار داده شوند.

 
توضیحات Posted in آلبوم تصاویر By deconik producer

 

البوم تصاویر

در تصویر بالا نیز یک اتاق صدا به صورت اصولی آکوستیک شده است.با توجه به محل قرار گرفتن صندلی و اسپیکرها و هم چنین درب ورودی و پنجره ها باید نوع و تعداد پنل را مشخص نمود.

 
توضیحات Posted in آلبوم تصاویر By deconik producer

البوم تصاویر

در تصویر بالا مکان مناسب جهت قرار دادن و نصب پنل های آکوستیک را مشاهده می کنید.به درب ورودی و مکان قرار گرفتن میز دقت کنید.

 
توضیحات Posted in آلبوم تصاویر By deconik producer

نمایش ا 16-20 از 25=محصولات

5 /