عرضه کننده تجهیزات آکوستیک  |  زبان فارسی  |   امور مشتریان: 4040-3838-071

مطبوعات

نمایش ا 6-10 از 13=محصولات

5 /

البوم تصاویر

در تصویر بالا مکان دقیق و مناسب جهت نصب جاذب های صوتی را می بینید .با توجه به مکان قرار گرفتن اسپیکر ها در سمت چپ و راست به صورت متقارن، نحوه ی نصب پنل ها نیز مشخص می شود.استفاده از بیس ترپ نیز الزامی است.

 
توضیحات Posted in آلبوم تصاویر By deconik producer

البوم تصاویر

در تصویر بالا مکان دقیق و مناسب جهت نصب جاذب های صوتی را می بینید که امواج صوتی را از هارمونیک طبیعی خود خارج کرده و تضعیف شده اند.این نوع امواج حالا ضرر کمتری برای ما خواهند داشت.

 
توضیحات Posted in آلبوم تصاویر By deconik producer

البوم تصاویر

در تصویر بالا اولین انتشار صوت در طی اولین تولید موج صوتی را مشاهده می کنید.نقاطی که نصب پنل و کنترل صدا در آن ضروری می باشد،در تصویر با رنگ آبی مشخص شده اند.قسمت های مشکی محل انتشار صوت یعنی اسپیکر و قسمت پایین محل نشستن شنونده می باشد.

 
توضیحات Posted in آلبوم تصاویر By deconik producer

 

البوم تصاویر

در تصویر بالا نیز یک اتاق صدا به صورت اصولی آکوستیک شده است.با توجه به محل قرار گرفتن صندلی و اسپیکرها و هم چنین درب ورودی و پنجره ها باید نوع و تعداد پنل را مشخص نمود.

 
توضیحات Posted in آلبوم تصاویر By deconik producer

همان گونه که در تصویر نیز مشاهده می کنید پس از تولید صوت از یک منبع صوتی مقداری از صوت به سمت راست منتشر شده (به رنگ سبز ) و مقداری از آن پس از برخورد به دیوار منعکس می شود.این دو موج صوتی پس از طی مسیری مشخص به یکدیگر می رسند و تشکیل یک گره می دهند.مسیری که هر موج طی می کند تا به نقطه اولیه خود برسد را طول موج می نامیم که در تصویر یک چهارم طول موج به رنگ ابی مشخص شده است.مکان شنونده طبق الگوی آکوستیکی باید به اندازه یک طول موج باشد .

توضیحات Posted in آلبوم تصاویر By deconik producer

نمایش ا 6-10 از 13=محصولات

5 /