فایل مقاله

در سالن های بزرگ،حضار بخش اعظم جذب کننده ها را تشکیل می هند.یعنی جذب کلی هر فرد معادل 0.46 سابین(مقدار جذب کلی معمولا با واحد سابین عنوان می شود)در نظر گرفته می شود.اگر در سالن بزرگی که برای تعداد زیادی از جمعیت طراحی می گردد،افراد کمی حضور یابند،به علت کمبود سطوح جذب کننده،زمان واخنش افزایش یافته و بنابراین اشکالات آکوستیکی پیش خواهد آمد.برای حل این مشکل اولا صندلی ها باید تاشو بوده و قسمت زیرین کف صندلی ها را با مواد جاذب صوتی پوشاند تا در صورت خالی بودن،با تا شدن صندلی و عمودی قرار گرفتن کف صندلی،جاذب صوتی عمل نماید و در صورتی که فردی بر روی آن بنشیند،کف صندلی موازی با کف سالن شده و جاذب صوتی عمل نمی نماید.

 

جهت مشاهده متن کامل روی تصویر PDF کلیک کنید

 

Posted in مقاله By

deconik producer