البوم تصاویر

در تصویر بالا مکان دقیق و مناسب جهت نصب جاذب های صوتی را می بینید که امواج صوتی را از هارمونیک طبیعی خود خارج کرده و تضعیف شده اند.این نوع امواج حالا ضرر کمتری برای ما خواهند داشت.

 
Posted in آلبوم تصاویر By

deconik producer