البوم تصاویر

در تصویر بالا مکان دقیق و مناسب جهت نصب جاذب های صوتی را می بینید .با توجه به مکان قرار گرفتن اسپیکر ها در سمت چپ و راست به صورت متقارن، نحوه ی نصب پنل ها نیز مشخص می شود.استفاده از بیس ترپ نیز الزامی است.

 
Posted in آلبوم تصاویر By

deconik producer