تعیین مکان بلندگوها

اصولا چهار روش مکان یابی در سیستم تقویت الکترونیکی صدا وجود دارد: مرکزی،دوطرفه،پراکنده و سقفی.

 

مرکزی:

 

در این نوع جایگزینی،در واقع یک دسته از بلندگوها در نزدیکی یا بالای منبع صدا در سقف قرار گرفته و به دلیل نزدیکی به منبع احساس واقعی تری از یک صدای تقویت شده را ایجاد می کند.این سیستم به سیستم رده بالا مشهور است زیرا باید صدای قوی تری پخش نماید.در سیستم مرکزی باید دقت داشت که بلندگوهایی که تولید امواج با فرکانس بالا می نمایند،کلیه ی شنوندگان را تحت پوشش قرار دهند در غیر این صورت به دلیل ماهیت امواج با فرکانس بالا که به صورت خطی پخش می شوند،تنها بخش محدودی از شنوندگان قادر به دریافت صداهای زیر خواهند شد.

 

جهت مشاهده متن کامل روی تصویر فایل PDF کلیک کنید

 

Posted in مقاله By

deconik producer