البوم تصاویر

همان طور که در تصویر نیز مشخص می باشد،برای نصب پنل های اکوستیکی یکی از راه ها مش بندی و سپس نصب می باشد.این کار می تواند توسط ام دی اف صورت بپذیرد.نکته ی قابل ذکر در این جا این است که فضای خالی ایجاد شده در پشت این شبکه ها نیز خود جاذب صوت است

 
Posted in آلبوم تصاویر By

deconik producer