تصاویر

جذب کننده های روزنه دار

در این صفحات هر سه روش ارائه شده در بخش های قبلی یعنی جذب کننده های الیافی،پوسته ای و حفره ای با یکدیگر ترکیب می شوند.جنس صفحات می تواند نوار های چوبی،تخته سه لایی،گچی،مقوایی یا فلزی باشد که به عنوان جذب کننده ی پوسته ای نیز عمل می نمایند.استفاده از جذب کننده های الیافی به صورت آشکار،اشکالاتی از قبیل عدم امکان استفاده از رنگ دلخواه،جلوه ی ناخوشایند و دشواری نظافت و نظایر آن را در بردارد.به همین دلیل غیر از آزمایشگاه های آکوستیکی و استودیوها در بقیه ی موارد از جذب کننده های روکش دار استفاده می کنند که روکش آن ها را می توان از هر نوع ماده سخت دلخواه با رنگ مطلوب استفاده نمود به شرط آن که بر روی سطح آن ها تعداد کافی روزنه و یا شیار وجود داشته باشد.

Posted in آلبوم تصاویر By

deconik producer