البوم تصاویر

اصلی ترین مکانی که باید به ان توجه شود میز کنسول و مکان اسپیکر ها است تا بر اساس ان بتوان طراحی مناسبی برای نصب پنل های اکوستیکی داشت.بهتر است میز در سمت مخالف درب ورودی باشد و هم چنین در سقف نیز بهتر است که چند پنل برای کنترل صدا به کار رود.

 
Posted in آلبوم تصاویر By

deconik producer