البوم تصاویر

در نمونه طراحی شده پنل بالا با نوعی جدید از این پنل های کاربردی اشنا خواهید شد.در واقع زاویه های مختلف تشکیل دهنده این پنل اکوستیک باعث شکست صوت و انتشار مجدد و هم چنین جذب تا درصد بالایی خواهد شد که در محیط های اکوستیکی می تواند بسیار کاربردی باشد.

 
Posted in آلبوم تصاویر By

deconik producer