فایل مقاله

حضار و شنوندگان یک موسیقی انتظار بالایی از کیفیت آکوستیکی تالار دارند.عوامل زیادی در شنیدن یک موسیقی دخیل می باشند.وضوح موسیقی باید به گونه ای باشد که اجزاء موسیقی قابل تشخیص باشد.طنین نیز باید به اندازه ای باشد که شنونده احساس کند که حاله ای از صدا اورا احاطه کرده است. شنوده باید احساس نزدیکی به منبع و بلندی صدا را داشته باشد.

 

موسیقی مجلسی که توسط گروه کوچکی از نوازندگان انجام می پذیرد در مقایسه با موسیقی های شور انگیز سمفونی،هریک فضای آکوستیکی خاص خود را می طلبد تا رضایت کامل شنوندگان حاصل گردد.طراحی فضا برای موسیقی مجلسی ، ایجاد احساس صمیمیت و نزدیکی بیشتر شنوندگان و گروه اجرا کننده را می طلبد و باید شنیدن صدای مستقیم در زمان همبستگی بر صدای طنین غلبه داشته باشد.به این ترتیب بدون آن که پژواک صدا شنیده شود،صدای اولیه و کلیه صدا های بازتابیده در دوره همبستگی (35-50ms) موجب بالا رفتن شدت اولیه صدا می گردد.

 

جهت مشاهده متن کامل روی تصویر PDF کلیک کنید

 

Posted in مقاله By

deconik producer