مقاله

نویز

«نوفه» (به انگلیسی: Noise) به معنای آلودگی صوتی یا نشانکی (سیگنال) ناخواسته است که شکل نشانک‌ها را تغییر می‌دهد و باعث بروز اختلال می‌شود.

نوفه در اندازه‌گیری مقدارهای خروجی یک سامانه تأثیر می‌گذارد چنان‌که مقدار مثبوت آن با مقدار واقعی آن فرق دارد. اگر مقدارهای شمارش حاصل از یک منبع پرتوزا را پی در پی اندازه بگیریم، می‌توانیم مقدار شمارش متوسط را محاسبه کنیم و سپس انحراف معیار را بدست آوریم. در این حالت، اندازه‌گیری‌های چندگانه برای بهبود دقت اندازه‌گیری و تعیین دقیق‌تر مقدار متوسط انجام می‌شوند و نوسان‌های زیاد در اندازه‌گیری نشانگر نوفهٔ سامانه است. این نوسان‌ها ذاتاً تصادفی می‌باشند و با تعیین انحراف معیار (σ) ارزیابی می‌شوند.

نوفهٔ روی یک تصویر، اغلب دارای اجزای بسامدی (فرکانسی) نیز می‌باشند و واکاوی بسامدی شبیه به نشانک (اطلاعات واقعی تصویر) دارد. بیناب توان نوفه که «بیناب وینِر» هم نامیده می‌شود همان وردایی (واریانس) نوفه ۲(σ) تصویر است که بصورت تابعی از بسامد فضایی (f) بیان می‌گردد.

نوفه در شبکه‌های رایانه‌ای

در شبکه‌های رایانه‌ای حرارت، القا و همشنوایی سبب ایجاد نوفه می‌شوند.

حرارت

حرارت باعث می‌شود الکترون‌ها در جهت‌های نامشخص آغاز به حرکت کنند، این حرکت گاهی با نشانک‌ها هم جهت می‌شوند و اندازه و شکل آنها که همان الگوهای نشانک‌هاست را تغییر می‌دهد و نوفه پدید می‌آید.

القا

موتورهای مکانیکی مانند موتور خودرو یا موتورهای الکتریکی وسیله‌های خانگی نوفهٔ القایی می‌آفرینند. این وسیله‌ها مانند یک آنتن فرستنده کار می‌کنند و می‌توانند نوفه را ارسال کنند و بافهٔ شبکه، مانند یک آنتن گیرنده نوفه‌های ارسالی را دریافت می‌کند. بافه‌های برق فشار قوی یا رعد و برق نیز نوفهٔ القایی ایجاد می‌کنند.

همشنوایی

همشنوایی اثر میدان‌های مغناطیسی یک بافه کنار خود است.

 

منبع:ویکی پدیا

 

جهت مشاهده متن به صورت فایل pdf روی تصویر کلیک کنید

 

 

 

Posted in مقاله By

deconik producer