البوم تصاویر

انچه که یک طراح و مهندس آکوستیک بیش از همه باید به ان توجه داشته باشد،محل نصب و تعداد پنل هایی است که برای داشتن صدای مطلوب باید استفاده کند.بیس ترپ ها باید در گوشه با زاویه 45 درجه باشند و محل نشستن اتاق صدا و هم چنین محل نصب شیشه نیز کاملا مشخص شده است.

 
Posted in آلبوم تصاویر By

deconik producer