البوم تصاویر

در تصویر بالا می بینید که اگر شخص در زاویه 60 درجه نسبت به اسپیکر ها نشسته باشد،بازتاب صوت به چه صورت خواهد بود.صدای مستقیم و بازتاب اولیه صوت با خطوط رنگی مشخص شده اند.

 
Posted in آلبوم تصاویر By

deconik producer