البوم تصاویر

در تصویر بالا مکان مناسب جهت قرار دادن و نصب پنل های آکوستیک را مشاهده می کنید.به درب ورودی و مکان قرار گرفتن میز دقت کنید.

 
Posted in آلبوم تصاویر By

deconik producer