البوم تصاویر

در تصویر بالا یک اتاق صدا را مشاهده می کنید که به صورت اصولی و استاندارد و براساس میزان صدای تولید شده آکوستیک شده است.نوع پنل ها در برخی از نقاط می تواند سلیقه ای باشد.

 

 

Posted in آلبوم تصاویر By

deconik producer