البوم تصاویر

در تصویر بالا نیز یک اتاق صدا به صورت اصولی آکوستیک شده است.با توجه به محل قرار گرفتن صندلی و اسپیکرها و هم چنین درب ورودی و پنجره ها باید نوع و تعداد پنل را مشخص نمود.

 
Posted in آلبوم تصاویر By

deconik producer