البوم تصاویر

مقایسه دو حالت متفاوت در تصویر بالا انجام گرفته است.در عکس سمت راست تعداد اسپیکرها دوهدد بوده پس به همان اندازه از پنل ها و بیس ترپ ها استفاده شده است.اما در تصویر سمت چپ میبینید که با افزایش تعداد خروجی صدا و بالاتر رفتن تعداد امواج تولیدی،نحوه اکوستیک کردن محیط به نوعی دیگر صورت پذیرفته است.

 
Posted in آلبوم تصاویر By

deconik producer