البوم تصاویر

در تصویر بالا محیطی را می بینید که صوت در آن پخش شده و امواج صوتی قابل رویت می باشند.مکان دقیق میز نسبت به مانیتورها و میزکیبورد (کنسول) کاملا در تصویر واضح می باشد.در نهایت امواج صوتی به سمت تنشیم کننده می رشند البته اگر مکان مانیتورها درست و حساب شده باشد.

 
Posted in آلبوم تصاویر By

deconik producer