مقاله

آیا کالایی زیباتر از پیانو می شناسید؟ این گفته را وقتی در عمق وجود خود درک می کنید که پیانیست باشید. وقتی به مسافرت میروید دلتنگی شما از نبود پیانوتان شاید کمتر از دوری عزیزانتان نباشد. در هنگامی که بیرون از منزل هستید یکی از عواملی که باعث میشود در اولین فرصت به منزل خود باز گردید پیانوی شما است. در دنیا هیچ چیزی قابل مقایسه با آرامش و لذتی که در نواختن پیانو به شما دست می دهد وجود ندارد. پیانو تنها یکی از اسباب منزل شما نیست. هر چند که بی جان است، گویی ارتباطی معنوی بین شما برقرار است. سازی که بیان گر احساسات گوناگون شما است. شاید همسایه های شما بتوانند تشخیص دهند که شما هنگام نواختن پیانو در چه شرایط روحی خاصی قرار دارید.

 

 

 

توضیحات بالا مقدمه ای بود برا بیان این نکته که خرید پیانو با تمام کالاهای مصرفی که خریداری مینمایید متفاوت است. زیرا که پیانوی شما مسئول انتقال احساسات درونی شما به نحوی شایسته است. در واقع شما شریکی خواهید داشت که بتواند گویای این احساسات باشد. بنابراین باید دوست شایسته ای برای خود انتخاب نمایید. یک دوست الکن و حقیر احساسات شما را به بدترین نحو ممکن انتقال خواهد داد.

 

 

 

باید دعاگوی بارتولومئو کریستوفری، مبدع ساده ترین شکل اولین پیانو باشیم. وی ایتالیایی بود. اما تکامل بعدی پیانو در قرن هجدهم صورت گرفت. بهترین تولید کنندگان پیانو در کشور آلمان شروع به ارائه این ساز با کیفیتی متفاوت نمودند. در ابتدا این ساز در خانه های اشرافی و سالن های اجرا قرار داشت. اما کم کم با تولید انبوه و کاهش قیمت آن سر از خانه های طبقه متوسط در آورد و یکی از اساسی ترین عوامل رشد موسیقی در قرن هجده و نوزده میلادی را سبب شد. از آن دوران تا کنون تکنولوژی ساخت پیانو تغییر فاحشی نداشته است. پیانو کالایی است که تغییرات مد و گذر زمان از ارزش آن نمی کاهد.

 

جهت مشاهده متن کامل روی تصویر فایل pdf کلیک کنید

 

Posted in مقاله By

deconik producer