فایل مقاله

شکل سالن می تواند به صورت اشکال منظم مستطیل جعبه کفشی و یا نامنظم هندسی و تابوتی و یا اشکال منحنی و دایره ای بنا به سلیقه طراح متغیر باشد.آن چه که مهم است فراهم آوردن زمان واخنش مناسب برای فعالیت های مورد نظر است.گرچه در گذشته از پلان های ذوزنقه ای به عنوان فرم های موفق یاد می شده است و تاکید بر استفاده از آن ها بوده است اما امروزه شکل جعبه کفش به دلیل بازتاب های افقی میان دیواره های مجاور برای سالن های کنسرت دوباره ایجاد و احیاء شده است.در این سالن ها تماشاچیان روبروی ارکستر موسیقی می نشینند و برای برخورداری از بهترین ترکیب صدا در بیشترین فاصله ممکن از صحنه قرار می گیرند.نمونه های معاصر در دالاس و برمینگهام است که عموم مردم را به خود جذب می نماید.در زیر نمایی از سالن های کنسرت دالاس و برمینگهام را مشاهده می کنید.

 

جهت مشاهده متن کامل روی تصویر PDF کلیک کنید

 

 

 

 

Posted in مقاله By

deconik producer